Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN MASSAGE PRAKTIJK WOUBRUGGE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massage Praktijk Woubrugge verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Massage Praktijk Woubrugge, of om een andere reden persoonsgegevens aan Massage Praktijk Woubrugge verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Massage Praktijk Woubrugge, Vrouwgeestweg 50, 2481 KN Woubrugge, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86446576.

De praktijk is bereikbaar via info@massagepraktijkwoubrugge.nl of telefonisch via 06-45266200.

2. Welke gegevens verwerkt Massage Praktijk Woubrugge en voor welk doel:
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en geboortedatum
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en)
 5. Uw foto (van bijvoorbeeld social media, whatsapp)

2.2 Massage Praktijk Woubrugge verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Massage Praktijk Woubrugge
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 5. Uw foto wordt bewaard ter herkenning

E-mail berichtgeving:

Massage Praktijk Woubrugge kan uw naam en e-mailadres gebruiken om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te verstrekken. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

Massage Praktijk Woubrugge verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Massage Praktijk Woubrugge passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Massage Praktijk Woubrugge geen gebruik van diensten van derden. Massage Praktijk Woubrugge is dus zelf de zogenaamde verwerker. Voor verwerking van de financiële gegevens maakt Massage Praktijk Woubrugge gebruik van een online boekhoudpakket. De financiële gegevens worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaar van Massage Praktijk Woubrugge kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Massage Praktijk Woubrugge zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaren van Massage Praktijk Woubrugge.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Massage Praktijk Woubrugge uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaren van Massage Praktijk Woubrugge via info@massagepraktijkwoubrugge.nl of telefonisch via 06-45266200.

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Meest recente berichten