Effecten Massage

Effecten Massage

Massage is al zo oud als de mensheid en is voortgekomen uit de instinctmatige behoefte om bij ongemakken te wrijven op het lichaam. Er is echter ook een theoretische basis waarom masseren een positieve invloed heeft op een individu.

Verklaringen van massage

Er is bij massage enerzijds sprake van relatief directe, lokale effecten en anderzijds van indirecte, algemenere effecten op het lichaam. Daar zijn een aantal verschillende verklaringen voor. Zo onderscheiden wij:

‘Directe’ effecten:

  • Mechanische verklaring
  • Chemisch-biologische verklaring

en ‘Indirecte’ effecten:

  • Psychologische verklaring
  • Reflectoire verklaring

Mechanische verklaring
Directe mechanische effecten kunnen worden toegeschreven aan de toegediende mechanische massageprikkel.
Zo kan een massageprikkel (liefst zonder olie) de huid afschilferen en zo kan ontschilfering een mechanisch effect/doel van massage zijn.
Door massage wordt de huid warm: in eerste instantie heel direct in de huid door de mechanische wrijvingsprikkel, maar ook in iets dieper gelegen structuren neemt de temperatuur van de weefsels toe als gevolg van die directe, mechanische prikkel.
Een ander mechanisch effect van massage gaat uit van de druk die bij massage wordt uitgeoefend op de huid en de onderliggende spieren, die de afvoer van veneus bloed en met name lymfevocht beïnvloedt.
Met speciale manuele lymfedrainage-technieken kan de lymfestroming worden beïnvloed. Deze rechtstreekse beïnvloeding wordt ook gerekend tot de mechanische effecten.

Chemisch-biologische verklaring
De in de dermis (lederhuid) gelegen mastcellen bevatten korreltjes met stoffen zoals bijvoorbeeld histamine. Deze korreltjes laten de erin opgeslagen stoffen vrij bij een (dreigende) schadelijke prikkel. Zo’n dreigende of reële beschadiging kan bijvoorbeeld worden toegebracht met harde en puntige massageprikkels (bijvoorbeeld een frictie). Hierdoor komt histamine vrij en dit geeft een lokale vasodilatatie (bloedvatverwijding).

Psychologische verklaring
Hiertoe behoren de indirecte, psychologische aspecten met betrekking tot het effect dat massage heeft. Tijdens een massage proberen wij u zo veel als mogelijk te laten ontspannen door een voor u juiste temperatuur, hygiëne, uitstraling en muziek in de werkruimte te creëren. Alle negatieve aspecten om u heen dienen zo veel als mogelijk te worden geëlimineerd.

Reflectoire verklaring
Dit zijn effecten die, indirect, via zenuwgeleiding (via het zenuwstelsel) worden bereikt. In de weefsels bevinden zich sensoren voor het waarnemen van prikkels. Zij geven die informatie via het ruggenmerg door aan (delen van) de hersenen. In de hersenen wordt dan het effect op die prikkel bepaald en dit wordt weer terug doorgegeven aan de effectoren in de periferie. Zo kan via deze omweg de spierspanning zowel verhoogd als verlaagd worden, een pijngevoel worden beïnvloed en ook een indirecte verbetering van de doorbloeding worden bereikt.

Technieken en handgrepen
De kunst van het masseren is uitgebreid beschreven en wij maken veelvuldig gebruik van deze basistechnieken en handgrepen te weten: effleurages, petrissages, tapotages, schuddingen en fricties. Daarnaast masseren we huid en bindweefsel, we mobiliseren/oscilleren gewrichten en de wervelkolom en we behandelen triggerpoints manueel of d.m.v Dry Needling.

Conclusie: gezond door massage
Door de juiste mix van bovenstaande verklaringen om te zetten in een, naar uw specifieke behoefte, aangepast massageplan kunnen wij u zeer effectief behandelen. Dankzij massages word je minder snel ziek vanwege de positieve effecten op het immuunsysteem en ook lichamelijke ziektes die worden veroorzaakt door stress krijgen minder kans. Verder nemen ook psychische klachten als onrust en stress af of worden voorkomen. Massage is een doeltreffende manier om zowel de psychische als lichamelijke gezondheid te bevorderen.

Meest recente berichten