Sport Massage

Sportmassage

Onder sportmassage wordt een complex van handgrepen verstaan die met de blote hand op de onbedekte huid van de passieve, gezonde mens worden toegepast.

Het doel van een sportmassage is de lichamelijke conditie te bestendigen, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van het sporten of werk weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen. Sportmassages verhogen de doorbloeding tijdens de massage zodat afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen sneller worden toegelaten. Regelmatige massage draagt bij tot sneller herstel waardoor u beter kunt presteren.Terugkeer van blessures kan hiermee worden voorkomen. Sportmassages worden voor of na een geleverde prestatie gegeven.

De benaming sportmassage zou de indruk kunnen wekken dat alleen sporters gemasseerd mogen worden, dit is echter niet juist. Iedereen mag gemasseerd worden, mits er geen contra-indicaties voor zijn.

 

Meest recente berichten